Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutmaan Serta Keistimewaannya

Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutmaan Serta Keistimewaannya - Bulan sya'ban merupakan salah satu bulan yang berada antara rajab dan ramadhan, yang termasuk pada salah satu bulan yang di muliakan, sebab banyak sekali keutamaan serta keistimewaan yang ada di dalamnya terutama bagi mereka umat islam yang mau melakukan berbagai amalan-amalan di malamnya.

Malam nisfu sya'ban berada di tengah-tengah bulan sya'ban yang mana pada malam ini di kenal juga sebagai tukar buku amalan seluruh umat manusia, yang mana amalan tersebut di angkat. Sehingga dalam sebuah riwayat rosululloh saw sangat menyukai dengan datangnya bulan ini sehingga beliau selalu melaksanakan puasa nisfu sya'ban,

Lalu apa saja keistimewaannya, di antaranya terdapat dalam beberapa hadist yang artinya yaitu : "Alloh swt mendatangi makhluknya pada malam nisfu sya'ban, lalu mengampuni hamba-hambanya, kecuali dua orang yaitu orang musrik dan bermusuhan". Selain ini banyak lagi hadist dalil yang menerangkan keutamaan malam nisfu sya'ban.

Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutmaan Serta Keistimewaannya

Sehingga tidak heran jika umat muslim sejak dulu selalu menyambut datangnya malam ini dengan cara memperbanyak amalan yang berupa doa, puasa sya'ban dan shalat di malam nisfu bulan sya'ban yang mana untuk shalatnya di lakukan secara sendiri-sendiri.

Adapun untuk amalannya yaitu setelah shalat maghrib alangkah baiknya jika kita memperbanyak bacaan al-qur'an seperti surat yasin, lalu di lanjutkan dengan memperbanyak membaca shalawat, dzikir serta istighfar dan di lanjutkan membaca doa nisfu sya'ban :

Amalan Malam Nisfu Sya'ban Keutmaan Serta Keistimewaannya

Allaahumma yaa dzal manni walaa yumannu alaika yaa dzal jalaali wal ikraam. Yaa dzaththauli wal in aam. Laa ilaaha illaa anta, dzahrullaajiin wajaarul mustajiiriin wa amaanul khaaifiin. Allaahumma in kunta katabtaniy indaka fii ummil kitaabi syaqiyyan au mahruuman au mathruudan au muqtarran alayya firrizqi, famhullaahumma bifadhlika syaqaawatiy wahirmaaniy wathardiy waqtitaari rizqiy wa atsbitniy indaka fii ummil kitaabi sa'iidan marzuuqan muwaffaqan lil khairaat. Fainnaka qulta waqaulukal haqqu fii kitaabikal munazzali alaa nabiyyikal mursal: Yamhullaahu maa yasyaa-u wayutsbitu wa indahuu ummul kitaab. Ilaahiy bittajallil a'dzami fii lailatinnishfi min syahri sya baanil mukarram al-latii yufraqu fiihaa kullu amrin hakiim wa yubram, ishrif anniy minal balaa-i maa lamu wa maa laa a lam. Wa anta allaamul ghuyuubi birahmatika yaa arhamarraahimiin.

Artinya : Ya Allah Tuhanku Pemilik nikmat, tiada ada yang bisa memberi nikmat atasMu.
Ya Allah Pemilik kebesaran dan kemuliaan.
Ya Allah Tuhanku Pemilik kekayaan dan Pemberi nikmat.
Tidak ada yang patut disembah selain hanya Engkau.
Engkaulah tempat bersandar.
Engkaulah tempat berlindung dan padaMulah tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah Tuhanku,
Jika sekiranya Engkau telah menulis dalam bukuMu bahwa aku adalah orang yang tidak bahagia atau orang yang sangat terbatas mendapat nikmatMu, atau termasuk orang yang dijauhkan dariMu atau orang yang disempitkan dalam mendapat rizkiMu
Maka aku memohon dengan karuniaMu. Semoga kiranya Engkau pindahkan aku kedalam golongan orang-orang yang berbahagia, mendapat keluasan rizki serta diberi petunjuk kepada kebajikan.
Sesungguhnya Engkau telah berkata dalam kitabMu yang telah diturunkan kepada RasulMu, dan perkataanMu adalah benar, yang berbunyi: Allah mengubah dan menetapkan apa-apa yang dikehendakiNya dan padaNya sumber kitab.
Ya Allah, dengan tajalliMu Yang Mahabesar pada malam Nisfu Sya'ban yang mulia ini, Engkau tetapkan dan Engkau ubah sesuatunya, maka aku memohon semoga kiranya aku dijauhkan dari bala bencana, baik yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui,
Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Dan aku selalu berharap limpahan rahmatMu ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih.


Selain itu dengan cara memperbanyak puasa sunnah malam nisfu bulan sya'ban sebagaimana puasa sunah yang lainnya untuk niat puasanya sya'bannya yaitu :

Niat puasa sya'aban


نويت صوم شهر شعبان سنة لله تعالى

NAWAITU SAUMA SYAHRI SYAHBAN SUNNATAN LILLAHI TA'ALA

Artinya : Saya niat puasa bulan sya’ban sunnah karena Allah ta’ala

Nah itulah sedikit tentang nisfu sya'ban mudah-mudahan pembahasan tentang amalan malam nisfu sya'ban keutmaan serta keistimewaannya ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga kita bisa memperbanyak amalan di malam nisfu sya'bannya.